شنیدم عروسی ت اونکه دستات توی دستاشه کیته ؟ یعنی باور کنم اون همه خاطره ها دروغی بود اون همه خوبی بهت کردم خداییش کمت نبود مگه کمت بود مگه کمت بود مگه کمت مگه کمت بود ... لباس عروست رخت عزامه هرجا بری نفرین دلم باهاته بت قول میدم از این به بعد فراموشت که نه ولی دیگه دنبالت نمیام میزارم راحت زندگیتو بکنی تقصیر من بود توام حق انتخاب داشته ولی این یکی دیگه بی انصافیه دیگه نمیدونم چی بگم ارزو میکنم خوشبخت باشی ولی حلالت نمیکنم همه زندگیمو ازم کگرفتی